Změny v termínech plateb a přihlašování na akce

03.01.2015 14:50

Kompletní informace najdete v záložce Přihlášky, platby

¯  Pravidla pro přihlašování na zájezdy a způsoby placení zůstávají podobné jako v předešlých letech. Na akce se můžete přihlašovat tak jako dosud u Petra Adama. Platit můžete buď u Petra Adama, nebo platebním příkazem na číslo účtu TJ Banka Praha 41532011/0100. Při placení platebním příkazem je nutno vždy uvést variabilní symbol, který je uveden u každé akce. Pokud se budete přihlašovat na více akcí současně a platit je bezhotovostně, proveďte platbu za každý zájezd jednotlivě – buď na samostatném řádku hromadného platebního příkazu, nebo samostatným příkazem, aby bylo zřejmé, o jakou akci se jedná.

¯  Upravujeme poněkud složité pravidlo, že zájezd je nutno zaplatit do druhé středy ode dne přihlášení. Platbu je však třeba uskutečnit co nejdříve po přihlášení – nejlépe do 10 dnů, protože při velkém zájmu je v případě, že zájezd není včas zaplacen, Petr Adam oprávněn poskytnout vaše místo dalšímu zájemci. Jde nám o to, aby ti, co se přihlásí, ale nezaplatí, zbytečně neblokovali místa ostatním.

¯  Nejpozdější termín přihlášení je uveden u každé akce – tento termín je nutno chápat i jako nejzazší termín zaplacení, to znamená, že tento den již musí být platba i na účtu (v případě bezhotovostní platby je tedy třeba podat příkaz nejpozději dva dny před tímto termínem!).

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode