Přihlášky na akce a platby:

Přihlášky

Na akce se lze přihlašovat tak jako dosud u Petra Adama.

Způsob platby

Platit můžete buď po předchozí domluvě u Petra Adama, nebo platebním příkazem na číslo účtu TJ Banka Praha 41532011/0100

Petr Adam – SUDOP, Praha 3, Olšanská 1a, místnost 201; telefon: 267 094 118, e-mail: adam@sudop.cz

Při placení platebním příkazem je též třeba se telefonicky přihlásit u Petra Adama a uvést, že budete platit bezhotovostně. Je nutno vždy uvést variabilní symbol, který je uveden u každé akce. Pokud se budete přihlašovat na více akcí současně a platit je bezhotovostně, proveďte platbu za každý zájezd jednotlivě – buď na samostatném řádku hromadného platebního příkazu, nebo samostatným příkazem, aby bylo zřejmé, o jakou akci se jedná.

Termíny přihlášení a plateb

Prosíme, dodržujte termíny přihlášení a plateb za akce. 

Platbu je třeba uskutečnit co nejdříve po přihlášení – nejlépe do 10 dnů, protože při velkém zájmu je v případě, že zájezd není včas zaplacen, Petr Adam oprávněn poskytnout vaše místo dalšímu zájemci. Jde nám o to, aby ti, co se přihlásí, ale nezaplatí, zbytečně neblokovali místa ostatním.

Nejzazší termín přihlášení a zaplacení je uveden u jednotlivých zájezdů – je to zpravidla středa 10 dní před konáním akce, u jednodenní akce pondělí téhož týdne (je to z důvodů možnosti stornovat autobus a ubytování bez velkého penále při nedostatečné účasti, případně „přeorganizovat“ zájezd na akci s individuální dopravou). 

Příkaz je vždy nutno provést s takovým předstihem, aby platba došla na účet TJ Banka nejpozději v den uvedený u zájezdu jako nejzazší termín přihlášení (to znamená, že příkaz je třeba podat alespoň dva dny před tímto termínem).

Při přihlášení či platbě po tomto termínu bude k ceně zájezdu připočítáno 50,- Kč a zájezd je třeba zaplatit hotově.

-------------------------------------------------------------------------------

 

Platební a stornovací podmínky na akcích KČT Banka Praha

Na základě připomínek na lednové členské schůzi (2015) byly upraveny platební a stornovací podmínky na akcích KČT Banka Praha takto:

  1. Platbu za akci je nutno uskutečnit co nejdříve po přihlášení (do 10 dnů), respektive nejpozději do termínu uvedeného u zájezdu, jinak jsme oprávněni nabídnout vaše místo dalšímu zájemci.
  2. Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast na akci, vrátíme vám účastnický poplatek po vyúčtování celého zájezdu, a to snížený o částky uvedené v tabulce (% jsou z ceny akce). Storno-poplatek 50 % se účtuje ode dne uzavření přihlášek na zájezd (tj. termín uvedený u každého zájezdu jako nejzazší termín zaplacení), 100% storno-poplatek se účtuje 5 a méně dnů před odjezdem (tj. zpravidla od pondělí daného týdne). Pokud se odhlásíte ze zájezdu, u kterého nebylo předem zaplaceno ubytování či záloha na něj, hradíte pouze podíl na dopravě a částka za ubytování vám bude vrácena.
  3. V případě nemoci účastníka okamžitě ohlášené a doložené neschopenkou či jiným potvrzením od lékaře se platí pouze základní storno-poplatek.
  4. V případě, že se z vážných důvodů odhlásíte z plně obsazeného zájezdu, kde jsou evidováni náhradníci, platíte pouze základní storno-poplatek a na vaše místo nastoupí náhradník dle pořadí přihlášení.
  5. Storno-poplatek neplatíte pouze v případě, že za sebe zajistíte náhradníka sami, a to po předešlé dohodě s Petrem Adamem, který vám podá informaci, že náhradníci „došli“ (při naplněném zájezdu), nebo se vámi zajištěný náhradník stane automaticky místo vás účastníkem zájezdu (v případě ne zcela naplněného zájezdu).
  6. Při neuskutečnění akce či odmítnutí vaší účasti ze strany pořadatele se neplatí žádné stornovací poplatky.
  7. V případě, že se zájezd neuskuteční a platili jste bezhotovostně na účet TJ Banka Praha, vrátí vám účtárna peníze na váš účet – nebude je tedy převádět na další akci. Stejným způsobem budou peníze vráceny po odečtení stornovacího poplatku na účet těm, kteří se akce z nějakého důvodu nezúčastní. Při hotovostní platbě je možno se o převedení peněz na jiný zájezd domluvit s Petrem Adamem.

 

Charakter akce

Základní storno-poplatek

10 a méně dnů

před odjezdem

5 a méně dnů

před odjezdem

víkendová akce do tří dnů

100 Kč

50 %

100 %

akce nad tři dny

150 Kč

50 %

100 %

 


  
 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode