KontaktY

Členové výboru

Telefon

E-mail

Jitka Straková – předsedkyně, informace, komunikace

222 987 898

721 192 468

jitkastr@volny.cz

Jan Stráský – místopředseda

606 757 672

strasky@kct.cz

Vladimír Budil – hospodář

267 198 426

723 419 504

vbudil@sitel.cz

Vlasta Pommerová – evidence a členské příspěvky

602 166 496

vpommerova@sitel.cz

Jana Vojáčková - jednatelka

603 316 952

Vojackova14@seznam.cz

Petr Adam – přihlášky na akce

267 094 118

723 304 372

adam@sudop.cz

Eva Jablonská ml. – webové stránky

607 578 515

ejablon@seznam.cz

 

Statutární zástupci

Telefon

E-mail

Jitka Straková

222 987 898

721 192 468

jitkastr@volny.cz

Beruna Kopoldová

233 342 709

728 618 437

Beruna.K@seznam.cz

 

Pro další komunikaci a rozesílání informací nám, prosím, zašlete svoji e-mailovou adresu (veškeré informace v průběhu roku zasíláme pouze mailem) na:

jitkastr@volny.cz

Připomínky k webovým stránkám a příspěvky do nich (odkazy na své fotografie, které tak můžete zpřístupnit všem účastníkům i ostatním zájemcům, své náměty na výlety, zážitky z akcí apod) posílejte na e-mail ejablon@seznam.cz

Přihlášky na akce
kdykoli po telefonické domluvě

Petr Adam
SUDOP, Olšanská 1a, Praha 3-Žižkov, místnost č.201
telefon: 267 094 118
e-mail: adam@sudop.cz 

   
Sekretariát TJ Banka Praha, ubytování v objektech TJ Banka Praha - Libínské Sedlo

Hana Knittlová
Areál KČT TJ Banka Praha - Císařka, U Klikovky 10, Praha 5
telefon: 724 054 080
e-mail: tjbanka@volny.cz

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode